HONDA ÔTÔ BẮC GIANG – DĨNH KẾ
Điện thoại: 0989868202
Địa chỉ: tổ dân phố giáp sau, Phường, Bắc Giang 230000
Email: phungquocdails@gmail.com