BẢNG GIÁ XE

Honda Brio G – 418.000.000 VNĐ              Xem chi tiết   

Honda Brio RS – 448,000,000 VNĐ              Xem chi tiết

Honda Brio RS 2 màu – 452,000,000 VNĐ          Xem chi tiết

Honda City 1.5 G – 569,000,000 VNĐ           Xem chi tiết


Honda CITY L – 599,000,000 VNĐ          Xem chi tiết

Honda Civic 1.8 E – 729,000,000 VNĐ                 Xem chi tiết

Honda Civic 1.5 G – 789,000,000 VNĐ                 Xem chi tiết

Honda Civic 1.5 RS – 929,000,000 VNĐ              Xem chi tiết

Honda HR-V G – 786,000,000 VNĐ            Xem chi tiết

Honda HR-V L – 886,000,000 VNĐ            Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 E – 998,000,000 VNĐ                  Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 G – 1,048,000,000 VNĐ               Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 L – 1,118,000,000 VNĐ               Xem chi tiết

Honda Accord 1.5 Turbo – 1,319,000,000 VNĐ        Xem chi tiết