Honda Brio

418,000,000 
452,000,000 
448,000,000 

Honda City

569,000,000 
529,000,000 
599,000,000 

Honda Civic

929,000,000 
729,000,000 
789,000,000 

Honda HR-V

Honda CR-V

1,118,000,000 
998,000,000 
1,048,000,000 

Honda Accord